Showing posts from November, 2015

Taman Hutan Raya, Tahura, Dago Pakar, Bandung

Post a Comment
Bagi teman Menong yang sedang mengunjungi Bandung, selain Lembang dan sekitarnya atau daerah Bandung Selatan seperti kawasan pemandian air panas di C…